OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup zboží v  internetovém obchodě umístěného na adrese www.gemini-espresso.cz, který je provozován společností GEMINI JBC, spol. s r.o., se sídlem Novoveská 308/38, 466 01 Jablonec nad Nisou; IČ:28732723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29333.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a kupující je na ně dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

Prodávajícím je společnost GEMINI JBC, spol. s r.o., IČ: 28732723, DIČ: CZ28732723

Adresa: Novoveská 308/38, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kontaktní údaje: +420 483 318 188, info@gemini-espresso.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2601334339/0800

Prodávající je plátcem DPH.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel (každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zbožím, které je prodáváno prostřednictvím webového rozhraní obchodu je zejména zrnková káva pražená prodávajícím, a dále kávovary, mlýnky na kávu, a další příbuzné zboží blíže specifikované na webovém rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam nabízeného zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují cenu za doručení zboží kupujícímu. Možnosti způsobů doručení a jejich ceny jsou uvedeny v části 6 těchto obchodních podmínek - „Způsoby a ceny doručení“. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

Objednávku je kupující oprávněn zaslat prodávajícímu skrze objednávkový systém eshopu. Kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ je objednávka odeslána prodávajícímu, který ji kupujícímu neprodleně potvrdí emailem z adresy info@gemini-espresso.cz.

Pro dokončení objednávky je třeba, aby kupující uvedl své kontaktní údaje nezbytné pro účely potvrzení objednávky, vystavení faktury a odeslání zboží. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno a příjmení, telefon, emailová a doručovací adresa, popř. název firmy a IČ, je-li kupujícím podnikatel. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Pro rychlejší objednávání na eshopu si může kupující vytvořit vlastní uživatelské rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), ve kterém může po zadání své emailové adresy a hesla sledovat stav objednávky a historii svých předešlých objednávek. Kupující není oprávněn umožnit přístup ke svému uživatelskému účtu třetím osobám a je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že bude osobní údaje kupujícího zpracovávat a uchovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), a to za účelem plnění předmětu kupní smlouvy. Prodávající se dále zavazuje, že s výjimkou osob zajišťujících přepravu zboží neposkytne osobní údaje kupujícího třetím osobám.

Kupující se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyřízení objednávky souhlasí a prohlašuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně. Své osobní údaje je kupující povinen uvádět správně a pravdivě a pokud dojde k jejich změně, je o tom kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Prodávající je oprávněn zasílat na emailovou adresu kupujícího informace o novinkách a akčních nabídkách, pouze pokud s tím kupující vyslovil souhlas a zaregistroval se k odběru novinek v rámci svého uživatelského účtu. Tento souhlas je udělován dobrovolně a kupující jej může ve svém uživatelském účtu kdykoliv bezplatně odvolat. Souhlas lze odvolat také písemnou formou na info@gemini-espresso.cz nebo zasláním na adresu prodávajícího.

5. Dodací lhůta

Prodávající splní dodávku objednaného zboží jeho předáním kupujícímu, anebo jeho předáním společnosti, která doručení zboží kupujícímu zajišťuje (v současnosti DPD anebo Česká pošta). Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a zvoleném způsobu doručení. Prodávající doručuje zboží pouze na území České republiky.

Zboží je standardně expedováno do 2-5 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny, nejpozději však do 10 pracovních dnů. Kupující je o odeslání zboží informován emailem. V případě zdržení expedice o více jak 5 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny zašle prodávající kupujícímu email s vysvětlením o důvodu zdržení. V případě nedodržení termínu expedice bude prodávající kupujícího informovat a kupující má právo od koupě odstoupit.

Kupující je povinen zboží převzít a v případě zvolení platby na dobírku také zaplatit. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Způsoby a ceny doručení

Osobní převzetí

Při zvolení tohoto způsobu nebude účtována kupujícímu cena za doručení. Kupující si bude moci objednané zboží osobně vyzvednout (po předchozí telefonické domluvě) na adrese prodávajícího: Novoveská 308/38, 466 01 Jablonec nad Nisou. O možném termínu vyzvednutí zboží bude prodávající kupujícího telefonicky informovat. U objednávek v celkové výši nad 3000 Kč včetně DPH bude zboží připraveno k odběru až po připsání platby na účet prodávajícího.

Doručení přepravní společností DPD       

Služba DPD Private přepravní společnosti DPD nabízí přepravu zásilek do druhého pracovního dne po celé ČR. Jeden pracovní den před doručením zásilky dostane kupující interaktivní SMS/email s informací o doručení a čísle zásilky. Termín lze odpovědí na SMS/email změnit. V den doručení zásilky obdrží kupující SMS/email s 3hodinovým upřesněním času doručení. V případě neúspěšného doručení zásilky zanechá kurýr kupujícímu oznámení s unikátním číslem, pomocí kterého lze změnit na webových stránkách www.chcisvujbalik.cz datum nebo místo dalšího doručení.

 • Cena za doručení službou DPD Private - 108 Kč včetně DPH
 • Příplatek za dobírku – 50 Kč včetně DPH

Doručení prostřednictvím České pošty – Balík do ruky 

Pracovník České pošty doručí zásilku během 1 -2 pracovních dnů od potvrzení odeslání objednávky. V den expedice obdrží kupující e-mail s číslem balíku a datem doručení, v den doručování bude kupující informován SMS zprávou. Po neúspěšném pokusu o doručení je balík uložen na nejbližší ukládací poště, o čemž je kupující informován prostřednictvím SMS i papírovou výzvou. V průběhu doručování si kupující může na webových stránkách České pošty změnit termín a způsob doručení, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu může změnit dispozice pro svoji zásilku. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 7 kalendářních dnů a nepožádá o prodloužení úložní doby, zásilka bude automaticky odeslána zpět prodávajícímu.

Více informací o této službě České pošty naleznete zde.

 • Cena za doručení službou Balík do ruky - 90 Kč včetně DPH
 • Doprava zdarma pro objednávky nad 1000 Kč bez DPH
 • Příplatek za dobírku – 30 Kč včetně DPH

Doručení prostřednictvím České pošty – Balík na poštu     

Česká pošta doručí zásilku na jednu z 2600 pošt po celé ČR, kterou si kupující sám vybere při dokončení objednávky. Zde bude zásilka zpravidla připravena k vyzvednutí do druhého pracovního dne po dni odeslání. Česká pošta bude kupujícího informovat přes SMS a email o doručování již v den podání balíku. V průběhu doručování si kupující může změnit na webových stránkách České pošty termín a způsob doručení. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 7 kalendářních dnů a nepožádá o prodloužení úložní doby, zásilka bude automaticky odeslána zpět prodávajícímu.

Více informací o této službě České pošty naleznete zde.

 • Cena za doručení službou Balík na poštu - 80 Kč včetně DPH
 • Doprava zdarma pro objednávky nad 1000 Kč bez DPH​
 • Příplatek za dobírku – 30 Kč včetně DPH

7. Způsoby platby

Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura bude zaslána anebo předána kupujícímu spolu se zbožím. Až do úplného zaplacení zůstává zboží v majetku prodávajícího.

Kupující si může zvolit jeden z následujících způsobů platby:

Platba v hotovosti

V případě osobního převzetí zboží a u objednávek nepřevyšujících 3000 Kč včetně DPH může kupující uhradit kupní cenu v hotovosti na adrese prodávajícího.

Platba na dobírku

Kupující zaplatí kupní cenu přepravci při doručení zboží na adrese, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Kupující hradí zboží hotově anebo platební kartou (v případě zvolení společnosti DPD). Přepravce vystaví kupujícímu doklad o zaplacení.

Platba bankovním převodem

Při zvolení tohoto způsobu platby hradí kupující kupní cenu převodem na účet prodávajícího č. 2601334339/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na celkovou částku objednávky (se splatností 14 dní) a zaslat ji elektronickou formou kupujícímu. Zboží bude připraveno k osobnímu převzetí anebo odesláno na adresu kupujícího až po připsání fakturované částky na účet prodávajícího. V případě jejího neuhrazení v době splatnosti může prodávající objednávku stornovat.

Platba platební kartou online

Při tomto způsobu platby hradí kupující kupní cenu online svojí platební kartou (pokud není blokována pro platby na internetu). V současnosti jsou přijímány karty VISA, MasterCard a Diners Club.

Tento rychlý způsob platby je zajišťován platební bránou PayU, která je vlastníkem certifikátu PCI DSS (The Payment Card Industry Data Security Standard). Transakce jsou prováděny na základě licence od České národní banky a přenos dat je zabezpečen protokolem SSL (Secure Sockets Layer) a 3D Secure řešením. Údaje z platební karty se prodávajícímu nedostanou - přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

Více informací o tom, jak jsou online platby u PayU zabezpečeny, naleznete zde

Rychlý online převod přes PayU

Při tomto způsobu platby hradí kupující kupní cenu formou online platby přes internetové rozhraní banky. Lze vycházet z následujících platebních nástrojů: PLATBA 24 od České Spořitelny, MojePlatba od Komerční banky, ePlatby od Raiffeisen Bank, mPeníze od mBank, a rychlý převod z GE Money Bank, Sberbank CZ a Fio Banky.

Více informací o tom, jak rychlé online platby fungují, naleznete zde.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupním dokladu) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem, vylučují se však ustanovení o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem.

Dle občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy využije spotřebitel formulář, který je ke stáhnutí zde. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu prodávajícího či na jeho emailovou adresu info@gemini-espresso.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Prodávající vrátí spotřebiteli nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně ceny za doručení, které od něho přijal, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Zboží nesmí být zasláno prodávajícímu na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené, opotřebované, či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud je předmětem kupní smlouvy pražená zrnková káva, může ji vzhledem k jejímu charakteru spotřebitel vrátit prodávajícímu pouze v uzavřeném originálním obalu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících výjimečných případech:

 • zboží není v objednaném množství na skladě a ani jej není možné jinak zajistit
 • výrazným způsobem se změnila nákupní cena od dodavatele zboží
 • neproběhla platba za zboží
 • objednávka je falešná anebo kupující dodá prodávajícímu nepravdivé kontaktní údaje

V případě, že nastane jedna z výše popsaných situací, prodávající bude kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

9. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení prodávající uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze kupujícímu vystavit doklad o zakoupení věci (fakturu), obsahující požadované údaje.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

10. Závěrečná ustanovení

Obsah webových stránek prodávajícího (zejména texty, fotografie, obrázky, a loga) je chráněn autorským právem prodávajícího, popř. právy dalších osob. Jejich obsah nesmí být kupujícím ani žádnou třetí stranou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen a použit k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Při nerespektování tohoto zákazu bude prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), zakoupené na www.gemini-espresso.cz, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Prodávající je společnost GEMINI JBC, spol. s r.o., se sídlem Novoveská 308/38, 466 01 Jablonec nad Nisou; IČ: 28732723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29333.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel (každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2. Práva z vadného plnění

Nemá-li zboží požadované vlastnosti (viz. část 8 Obchodních podmínek), může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na jeho bankovní účet.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu (např. při nákupu zlevněného zboží), anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

3. Lhůty

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí pro kupujícího spotřebitele 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

4. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě zjištění závad je kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Při reklamaci je kupující povinen:

 • doložit doklad o zakoupení zboží (faktura)
 • co nejvýstižněji popsat závady zboží
 • reklamované zboží řádně vyčistit a důkladně zabalit pro přepravu tak, aby případně nedošlo k jeho dalšímu poškození
 • reklamované zboží odeslat na adresu prodávajícího anebo autorizovaného servisního střediska. (avšak ne na dobírku! – zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato!)

5. Vyřízení a průběh reklamace

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej prodávající sdělí na dotaz kupujícího.

V případě uplatnění reklamace na adrese prodávajícího je kupujícímu vystaven Reklamační list na počkání. V případě doručení pozemní poštou, nebo obdobným způsobem, je Reklamační list vystaven a zaslán na elektronickou adresu kupujícího, a to do tří pracovních dnů od doručení reklamace prodávajícímu.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

O vyřízení reklamace bude kupující informován telefonicky nebo elektronickou poštou a to na tel. čísle, respektive emailové adrese, které kupující uvedl v objednávce. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě zjevně neoprávněné reklamace kupující nemá právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2014. Změny reklamačního řády vyhrazeny.