Ochrana osobních údajů

 

Prodávající se zavazuje, že bude osobní údaje kupujícího zpracovávat a uchovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), a to za účelem plnění předmětu kupní smlouvy. Prodávající se dále zavazuje, že s výjimkou osob zajišťujících přepravu zboží neposkytne osobní údaje kupujícího třetím osobám.

Kupující se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyřízení objednávky souhlasí a prohlašuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně. Své osobní údaje je kupující povinen uvádět správně a pravdivě a pokud dojde k jejich změně, je o tom kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Prodávající je oprávněn zasílat na emailovou adresu kupujícího informace o novinkách a akčních nabídkách, pouze pokud s tím kupující vyslovil souhlas a zaregistroval se k odběru novinek v rámci svého uživatelského účtu. Tento souhlas je udělován dobrovolně a kupující jej může ve svém uživatelském účtu kdykoliv bezplatně odvolat. Souhlas lze odvolat také písemnou formou na info@gemini-espresso.cz nebo zasláním na adresu prodávajícího.